JULKAISUT

 

Hankkeen julkaisuja:

Valkendorff, Tiina, Ruutiainen, Päivi & Louhensalo, Anna (toim.) 2019. Porukalla pääosaan. Et voi tietää rajojasi jollet ylitä niitä. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 92.

Valkendorff, Tiina & Ruutiainen, Päivi (toim.) 2019. Koko kaupunki oppimisympäristönä. Opas aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttamiseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 93.

Valkendorff, Tiina, Ruutiainen, Päivi &  Louhensalo, Anna (toim.) 2019. Odotan aurinkoa. Selkokielisiä tarinoita Suomeen tutustumisesta. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 89.

Valkendorff, Tiina, Ruutiainen, Päivi & Louhensalo, Anna (toim.) 2019. Odotan aurinkoa. Tarinoita Suomeen tutustumisesta. / Waiting for the sun. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 85.

Valkendorff, Tiina (2019). Nuorisotyö kotoutumista edistämässä. 10.10.2019. Nuorisotyöviikon blogisarja – miksi nuorisotyötä tehdään? ⅘ https://www.humak.fi/blogit/nuorisotyo-kotoutumista-edistamassa/

Valkendorff, Tiina (2019) Porukalla pääosaan -hanke oppimisympäristönä. Teoksessa Marjo Kolehmainen & Arto Lindholm (toim.) TKI-perustainen oppiminen Humakissa. Kartoittava tutkimus ulkoisen rahoituksen hankkeista oppimisympäristönä. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/10/TKI-perustainen-oppiminen-Humakissa-Kolehmainen.M-Lindholm.A.pdf

Valkendorff, Tiina (2017) Porukalla pääosaan -hanke: perusopetuksen koettelemista ja kotoutumista. Teoksessa Tuula Johansson & Mikko Äärynen (toim.) Väläyksiä Humakista. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 47.

Valkendorff, Tiina (2017) Porukalla pääosaan -hanke: perusopetuksen koettelemista ja kotoutumista. Teoksessa: Tuula Johansson & Mikko Äärynen (toim.) Väläyksiä Humakista, 2017. https:/https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2017/12/johansson-aarynen-valayksia-humakista-humanistinen-ammattikorkeakoulu.pdf

Valkendorff,Tiina & Kemppilä, Judit (2018) Helsingin apulaispormestari vastaanotti Porukalla pääosaan -nuoret.  Humak, verkkouutiset. https://www.humak.fi/uutiset/porukalla-apulaispormestarin-luona/

Opinnäytetyöt:

Juntunen, Joosua (2017) Maahanmuuttajanuoret aikuisten perusopetuksessa. Opinnäytetyö, yhteisöpedagogikoulutus, Humanistinen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017112217687

Kemppilä, Judit (2018) Koulunuorisotyön kehittäminen Porukalla pääosaan -hankkeessa. Opinnäytetyö, yhteisöpedagogikoulutus, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Korpela, Katariina & Sutinen, Johanna (2018) Toiminnallinen seikkailupäivä osana maahanmuuttajanuorten opiskelua. Opinnäytetyö, yhteisöpedagogikoulutus, Humanistinen ammattikorkeakoulu.