MILLOIN, MITEN JA MISSÄ

Milloin?

Porukalla pääosaan hanke on käynnistynyt maaliskuussa 2017. Hankkeeseen valitaan kevään ja kesän 2017 aikana 20 nuorta. Hankkeeseen valitut nuoret pääsevät opiskelijoiksi Helsingin aikuislukion perusopetuksen päätösvaiheen kaksivuotiseen ryhmään, joka aloittaa toimintansa elokuussa 2017. Ryhmä päättää opiskelunsa toukokuussa 2019.

Miten?

Hankkeessa opiskelun tukena hyödynnetään koulunuorisotyötä ja toimintaa taideorganisaatioissa. Koulunuorisotyön avulla tuetaan ryhmäytymistä, opiskelijoiden työskentelyä luokassa sekä ryhmäprosessin eri vaiheissa.  Osallistuminen taideproduktioihin vaikuttaa positiivisesti nuorten hyvinvointiin, elämänhallinnantaitoihin sekä tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja voimaantumisen kokemuksia.  

Opiskelun tukena käytetään monipuolisia osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi rap- ja kielityöpajat, tanssi, näyttelyt, teatteri sekä ammattilaistaiteilijoiden avulla toteutetut omat taideprojektit. Kielityöpajat innostavat nuoria kielen opiskeluun ja niissä opetellaan räpin ja tanssin avulla suomen kieltä. Teatterin avulla aktivoidaan nuoria tarkastelemaan maailmaa ja löytämään kanavaa itseilmaisuun. Hankkeessa toteutetaan ammattiohjaajan ohjauksella teatteriesitys, joka esitetään Ryhmäteatterin lavalla. Omien taideprojektien tarkoituksena on voimaannuttaminen ja uskon lisääminen omaan osaamiseen.

Missä?

Opetus tapahtuu pääasiassa Helsingin aikuislukion Itäkeskuksen toimipisteessä. Myös Humanistisen ammattikorkeakoulun ja hankkeessa mukana olevien taideorganisaatioiden tiloja hyödynnetään hankkeen aikana.