HANKKEESTA

ESR:n rahoittama Porukalla pääosaan -hanke tukee oppivelvollisuusiän ylittäneitä maahanmuuttajataustaisia nuoria peruskoulun loppuun saattamisessa. Opiskelun tukena hankkeessa hyödynnetään taidetta, kulttuuria ja koulunuorisotyön menetelmiä.

Porukalla pääosaan -hankkeessa kehitetään koulunuorisotyötä ja pyritään luomaan välineitä aikuisten perusopetukseen. Hankkeessa integroidaan aikuisten perusopetus työskentelyyn taide- ja kulttuuriorganisaatioissa. Aikuisten perusopetussuunnitelman uudistaminen mahdollistaa ilmiöpohjaisen opiskelun ja työelämälähtöisen toiminnan. Hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlainen malli peruskoulun loppuunsaattamiseksi ja mallintaa opetusta, jossa koulua ei käydä vain koulussa.

Työelämäyhteistyö, jalkautuminen koulusta yhteiskuntaan tukevat maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja lisäävät valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään. Taideprodukteissa mukana olevien suomenkielisten nuorten myötä hanke edistää myös kahdenvälistä kotoutumista.  

Hankkeen toiminta-aika on 2017-2019.

 

Kuva: Yhteisöpedagogiopiskelijat Judit Kemppilä ja Zabi Yawari ohjaamassa nuoria Kontulan nuorisotalolla.