KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET

Kohderyhmä

Porukalla pääosaan -hankkeen kohderyhmänä on 17-29 -vuotiaat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajataustaiset nuoret, joilla on peruskoulu suorittamatta. Hankkeeseen valitaan mukaan 20 nuorta.

Toisena kohderyhmänä on aikuislukion henkilökunta. Henkilökunnalle pyritään antamaan välineitä ja keinoja aikuisten perusopetukseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilökunnan kanssa opetussuunnitelman ja opetuksen integroimista työelämälähtöisiin ympäristöihin

Hankkeen tavoitteet

  1. Saada ryhmään valitut nuoret suorittamaan peruskoulun oppimäärä kahdessa lukuvuodessa hyödyntämällä koulunuorisotyön menetelmiä sekä taidetta ja kulttuuria
  2. Sitouttaa nuoret opiskeluun ja kiinnittää heidät opiskeluryhmään ja lisätä heidän opiskeluvalmiuksia
  3. Lisätä maahanmuuttajanuorten työelämävalmiuksia sekä kokemusta yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimimisesta
  4. Laajentaa maahanmuuttajanuorten taiteen ja kulttuurin tuntemusta
  5. Antaa nuorille onnistumisen elämyksiä, voimaantumisen kokemuksia merkittävien taiteilijoiden ja -organisaatioiden kanssa toteutettavien tuotantojen myötä.
  6. Laajentaa maahanmuuttajanuorten verkostoitumista yhteiskunnassa, vapaa-ajan aktiviteetteja
  7. Edistää kahdenvälisen kotoutumista
  8. Kehittää koulunuorisotyötä
  9. Luoda uudenlainen malli peruskoulun loppuunsaattamiseksi