Hankkeen aloitus tapahtuma, jossa oli mukana Porukalla Pääosaan- hankkeen totettajia, osatoteuttajia, ja yhteistyökumppaneiden edustajia,

Porukalla Pääosaan -hanke tukee maahanmuuttajanuorten koulutusta

Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ovat erityinen väliinputoajaryhmä Suomen perusopetuksessa. Monet maahanmuuttajat eivät ehdi oppivelvollisuusiän aikana suorittamaan perusopetusta loppuun. Syitä tähän ovat muun muassa kieliongelmat tai kulttuuriin sopeutumiseen liittyvät haasteet. Kuitenkin he ovat usein hyvin motivoituneita opiskelemaan. Peruskoulun loppuun saattaminen onkin maahanmuuttajataustaisille nuorille erittäin tärkeää, sillä se on olennaista kotoutumisessa ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämisessä. Keväällä 2017 käynnistynyt […]