ETUSIVU

Porukalla pääosaan -hanke on päättynyt

ESR:n rahoittamassa Porukalla pääosaan -hankkeessa (1.3.2017-15.12.2019) tuetttiin oppivelvollisuusiän ylittäneitä maahanmuuttajanuoria peruskoulun loppuun saattamisessa. Opiskelun tukena hankkeessa hyödynnettiin taidetta, kulttuuria ja nuorisotyön menetelmiä. Hankkeen päätoteuttaja oli Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina olivat Ryhmäteatteri ja Uuden tanssin keskus Zodiak. Yhteistyökumppanina oli Helsingin aikuislukio, joka järjestää aikuisten perusopetusta.

 

Tutustu hankkeen julkaisuihin:

Valkendorff, Tiina, Ruutiainen, Päivi & Louhensalo, Anna (toim.) 2019. Porukalla pääosaan. Et voi tietää rajojasi jollet ylitä niitä. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 92.

Valkendorff, Tiina & Ruutiainen, Päivi (toim.) 2019. Koko kaupunki oppimisympäristönä. Opas aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttamiseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 93.

Valkendorff, Tiina, Ruutiainen, Päivi &  Louhensalo, Anna (toim.) 2019. Odotan aurinkoa. Selkokielisiä tarinoita Suomeen tutustumisesta. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 89.

Valkendorff, Tiina, Ruutiainen, Päivi & Louhensalo, Anna (toim.) 2019. Odotan aurinkoa. Tarinoita Suomeen tutustumisesta. / Waiting for the sun. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 85.

Valkendorff, Tiina 2019. Nuorisotyö kotoutumista edistämässä. 10.10.2019. Nuorisotyöviikon blogisarja – miksi nuorisotyötä tehdään? ⅘ https://www.humak.fi/blogit/nuorisotyo-kotoutumista-edistamassa/

Valkendorff, Tiina 2019. Porukalla pääosaan -hanke oppimisympäristönä. Teoksessa Marjo Kolehmainen & Arto Lindholm (toim.) TKI-perustainen oppiminen Humakissa. Kartoittava tutkimus ulkoisen rahoituksen hankkeista oppimisympäristönä. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/10/TKI-perustainen-oppiminen-Humakissa-Kolehmainen.M-Lindholm.A.pdf

Valkendorff, Tiina 2017. Porukalla pääosaan -hanke: perusopetuksen koettelemista ja kotoutumista. Teoksessa Tuula Johansson & Mikko Äärynen (toim.) Väläyksiä Humakista. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 47.